RAČUNARSKI SOFTVER
Departman za građevinarstvo i geodeziju - FTN Novi Sad
 

Sve informacije za upotrebu softvera sa web sajta mogu se dobiti od Andrije Rašete (kabinet LG204 ili email: araseta@uns.ac.rs). Uslovi za upotrebu softvera nalaze se u fajlu uslovi. Za raspakivanje fajlova može da se koristi 7-zip. Takođe, molimo Vas da sve nedostatke i greške prijavite.

Ukoliko želite da ustupite na javnu upotrebu Vaš sofvter pod prethodno opisanim uslovima (uslovi) možete se javiti na gore navedenu email adresu. Računarski softveri su grupisani po naslovima koji asociraju na programski jezik ili računarski softver i služe kao pomoć pri praćenju nastave na različitim predmetima.

Početna strana

Metoda konačnih elemenata: Link za web sajt

Raširi / skupi celu listu

 

Python ±

 

UPUTSTVO za upotrebu Python skriptova

 

Ravanska rešetka - linearna statička analiza - MKE (Napomena)

Ravanski linijski nosač - linearna statička analiza - MKE (Napomena)

Roštilj - linearna statička analiza - MKE (Napomena)

Ojlerova kritična sila


JAVA ±

1. Beck-ov stub
2. Bočno izvijanje konzolnog nosača
3. Bočno izvijanje proste grede
4. Kritična sila pri dejstvu sprega
5. Kritična sila pri zatezanju
6. Kritična sila konzole sa oprugom na kraju
7. Dinamički amortizer
8. Pfluger-ov stub
9. Stabilnost štapa s uklještenim krajevima na uvijanje
10. Stub s pratećom i po pravcu fiksnom silom
11. Kritična ugaona brzina - težak rotirajući stub
12. Ojlerova kritična sila
13. SDOF - harmonijska sila
14. Oscilacije zategnute žice
15. Poprečne oscilacije prizmatičnih štapova
16. Kritična sila - metoda početnih parametara
Torziona konstanta


CPP ±

CSHARP ±

1. St metod ()
(zahtev za download poslati Anki Starčev-Ćurčin, email: astarcev@uns.ac.rs)


DELPHI ±

VB ±

VBA ±
WOLFRAM ±

1. Metoda početnih parametara - štap
2. Slobodno oslonjena ploča po celom obimu
3. Greda - teorija prvog reda
4. Spektar odgovora - EN1998-1


MATLAB ±

1. Matrix3D
2. Greda - teorija prvog reda
3. Numerička integracija - MDOF - akcelerogram
4. Inercijalne sile - MDOF
5. Modalna analiza - MDOF - akcelerogram
6. Modalna analiza - MDOF - harmonijska sila
7. Modalna analiza - MDOF - spektar odgovora


MAPLE ±

1. SDOF - Harmonijska sila, naglo naneta sila i impuls
2. SDOF - Numerička integracija i spektar odgovora
3. SDOF - Raspodeljena masa, Rejlijev metod i udar
4. MDOF - Modalna analiza - akcelerogram i proizvoljno promenljiva sila
5. MDOF - Direktna numerička integracija
6. MDOF - Modalna spektralna analiza


MATHCAD ±

TCL ±

1. Ojlerova kritična sila - GUI
2. Ojlerova kritična sila - konzola


PERL ±

1. Ojlerova kritična sila

JAVASCRIPT ±

1. Ojlerova kritična sila

BASH ±

1. Ojlerova kritična sila

FLASH ±


()
()